Jak założyć firmę

Proces zakładania firmy na własną rękę wymaga od nas dopełnienia pewnych formalności, ale nie jest bardzo skomplikowany. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak rozpocząć działalność gospodarczą, przeczytaj poniższy tekst i postępuj zgodnie z harmonogramem.

Jak założyć firmę

Zrób plan dla swojej firmy

Jeśli nie ma biznesplanu, nie ma sensu podejmować dalszych działań. Tutaj możesz zawrzeć swoje przemyślenia na temat przyszłych działań, w tym oczekiwanych zysków, wydatków itp. W biznesplanie określasz również sposób prowadzenia księgowości firmy. W rzeczywistości plan jest najważniejszy – rozwiązanie wszystkich formalności uzupełniających jest drugorzędne.

Zarejestruj swoją firmę

Aby rozpocząć proces rejestracji firmy, odwiedź stronę http://firma.gov.pl. Musisz tam uzupełnić swoje dane osobowe i podać wymagane informacje związane z Twoją przyszłą działalnością. Na podstawie tych danych zostanie utworzony specjalny formularz o nazwie CEIDG-1 (będący wpisem do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej).

Z nim należy udać się do urzędu gminy lub wysłać go e-mailem. Jeżeli chcesz założyć spółkę cywilną ze swoim partnerem, każdy z was powinien osobno wypełnić formularz CEIDG. Wpisy w rejestrze to również wnioski, które nadają numery REGON i NIP (lub tylko ich wskazanie).

Idź do Urzędu Statystycznego

Musisz udać się do urzędu statystycznego w ciągu dwóch tygodni od uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Otrzymasz tam numer REGON, który jest wpisem do krajowego rejestru urzędowego krajowych podmiotów gospodarczych. Składając wniosek należy okazać dowód osobisty oraz dowód wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Numer REGON możesz otrzymać jeszcze tego samego dnia, ale zgodnie z przepisami urząd ma na jego wydanie do 14 dni.

Odwiedź drukarnię

Możesz, ale nie musisz, uzyskać pieczęć firmy. Nie musisz tego robić, ponieważ nie jest to wymagane przez prawo, ale bez tego możesz nie być w stanie otworzyć korporacyjnego konta bankowego w niektórych bankach. Decydując się na jego wykonanie pamiętaj, że powinien on zawierać wszystkie podstawowe dane, w tym: pełną nazwę firmy wraz z Twoim imieniem i nazwiskiem, adres, numer telefonu/faksu oraz numery NIP i REGON. Będąc w firmie poligraficznej, możesz również od razu zaprojektować i wydrukować swoje wizytówki.

Otwórz firmowe konto bankowe

Zgodnie z obowiązującymi przepisami założenie osobnego konta bankowego dla firmy nie jest obowiązkowe, ale warto się nad tym zastanowić, bo posiadanie go może nam przynieść wiele korzyści. Konto firmowe jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy należności i zobowiązania Twojej firmy przekraczają 15 000 euro.

Decydując się na otwarcie rachunku firmowego pamiętaj, że musisz powiadomić o tym urząd skarbowy. Możesz go stworzyć bezpośrednio podczas wizyty w banku lub wychodząc z domu za pomocą arkusza kalkulacyjnego. Uważnie przeanalizuj oferty na rynku, zwróć uwagę na opłaty związane z prowadzeniem rachunku oraz wysokość prowizji za przelewy i wypłaty z bankomatów.

Skontaktuj się z biurem podatkowym

Aby zarejestrować swój numer NIP, musisz skontaktować się z urzędem skarbowym. Jeśli Twoja firma jest jednoosobową działalnością gospodarczą, Twój osobisty NIP stanie się również NIPem Twojej firmy. W takim przypadku nadal musisz wypełnić odpowiedni formularz, ale znasz już numer. W tym samym urzędzie musisz wybrać formę podatkową, która dotyczy Twojej firmy. Musisz także zdecydować, czy zostaniesz podatnikiem VAT.

Złóż wniosek do ZUS

Musisz zgłosić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że jesteś przedsiębiorcą i ewentualnym pracownikiem, jeśli zamierzasz go mieć. Przedsiębiorcy ZUS są zarówno „płatnikami”, jak i „ubezpieczonymi”. Dostaniemy formularze do wyboru: gdy działalność gospodarcza będzie naszym jedynym źródłem dochodu, wypełniamy formularz ZUA, gdy również jesteśmy zatrudnieni gdzieś na umowę o pracę, ale nasze wynagrodzenie jest wyższe niż krajowa płaca minimalna, Wypełniamy formularz ZZA, dokumenty te można wypełnić w każdym oddziale.

Zawiadomić Państwową Inspekcję Pracy

Jeśli zatrudniasz pracowników swojej firmy, musisz zgłosić się na piśmie do Państwowej Inspekcji Pracy. Najpóźniej od 30 dnia po rozpoczęciu zatrudnienia. Jeśli nie chcesz nikogo innego w swojej firmie, to z pewnością Cię to nie dotyczy, ponieważ nie musisz się zgłaszać. Jesteś również zobowiązany do zgłoszenia swoich działań do działu BHP – masz dwa tygodnie na zgłoszenie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *