Biznesplan, co to takiego

Każdy przedsiębiorca powinien zauważyć, że jego firma ma własny biznesplan. Jest to dokument, który określa całościowe lub długoterminowe założenia przyszłej działalności firmy. Powinna zawierać cele biznesowe oraz opisy i metody ich realizacji. Nie wszyscy młodzi przedsiębiorcy decydują się na przygotowanie na początku swojej działalności, co jest zdecydowanie błędem. Tworzą go tylko wtedy, gdy okaże się to potrzebne, gdy będziesz chciał ubiegać się o kredyt inwestycyjny lub pozyskać środki z UE. Dobrze napisany biznesplan pomaga firmie zarządzać i planować koszty związane z jej działalnością. Uwzględnia wszystkie warunki rynkowe, techniczne, finansowe i inne.

Biznesplan, co to takiego

Jak zrobić biznesplan

Pisząc biznesplan możemy posłużyć się wzorem. Ten dokument powinien obejmować kilka podstawowych punktów. Plan powinien zawierać analizę rynku, finanse firmy, analizę SWOT (która analizuje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia) itp. Treść dobrze przygotowanego biznesplanu można opisać w kilku podstawowych punktach:

1. Podsumowanie biznesplanu – należy sporządzić dopiero na końcu. Musi zawierać cele, informacje o firmie, finansach i innych środkach potrzebnych do realizacji projektu.

2. Filozofia biznesu – charakterystyka firmy, zawiera wszystkie podstawowe informacje o firmie: nazwa, forma prawna, adres, profil właściciela itp. W tym miejscu należy również określić cel i misję firmy.

3. Analiza rynku i konkurencji – przedstaw potencjalnych klientów i konkurentów. Decyduje o pozycji firmy na rynku.

4. Strategia marketingowa – odnosi się do tego, jakimi środkami firma użyje do osiągnięcia oczekiwanych wyników sprzedaży lub innych oczekiwanych celów. Plan Promocyjny.

5. Organizacja przedsiębiorstwa – wprowadzenie do kadry zarządzającej, pracowników i menedżerów.

6. Analiza finansowa – bardzo ważna część, jest podstawą całego biznesplanu, w którym sporządzany jest prognozowany rachunek zysków i strat. Ta część uwzględnia próg zysku firmy oraz tzw. cash flow, czyli rachunek przepływów pieniężnych.

7. Harmonogram realizacji oczekiwanych celów – szczegółowy plan realizacji projektu (minimum 5 lat). Kiedy spodziewamy się osiągnięcia zamierzonego celu, należy tutaj podać konkretny termin. Tutaj powinieneś również spróbować przewidzieć czynniki, które mogą być ważne dla osiągnięcia twoich celów

8. Załączniki – do planu biznesowego możemy dołączyć różne ważne elementy, np. otrzymane certyfikaty, dane patentowe, wyniki zleconych badań rynkowych, czy też kopie zawieranych kontraktów.

Przedstawiona powyżej propozycja jest jedynie przykładowym szkicem, w jaki można sporządzić plan biznesowy. Wygląd tego dokumentu będzie w głównej mierze zależna od wyznaczonych priorytetów.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *