Czy Konto Firmowe jest obowiązkowe

Korzystanie z transakcji bankowych przy prowadzeniu działalności gospodarczej jest nieuniknione, jednak czy konto firmowe jest obowiązkowe ? Na to pytanie odpowiem w dalszej części artykułu.

Czy Konto Firmowe jest obowiązkowe

Jak firmy korzystają z konta bankowego

W dzisiejszych czasach już praktycznie nie da się prowadzić legalnej działalności gospodarczej bez posiadania konta bankowego. Jest ono niezbędne na przykład przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym czy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Należne opłaty na poczet różnego rodzaju składek czy podatków muszą być uiszczane w formie przelewu bankowego. Bardzo często nie ma już możliwości płatności w gotówce.

Mimo wszystko posiadanie firmowego rachunku bankowego nie zawsze jest obowiązkowe. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą nadal mogą korzystać ze swojego konta osobistego do rozliczeń z urzędami.

Dla kogo konto firmowe jest obowiązkowe

Jeśli chodzi natomiast o firmy działające na podstawie kodeksu handlowego, czyli wszystkie Spółki Prawa Handlowego, są obowiązane do posiadania odrębnego rachunku firmowego.

Wynika to wprost z natury takich spółek, lub inaczej z osobowości prawnej. Przykładowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi zupełnie odrębny byt od swoich właścicieli, czy udziałowców. Zatem jako niezależna, odrębna jednostka gospodarcza musi posiadać własne konto bankowe.

Nie jest to oczywiście żadną nowością. Taka sytuacja funkcjonuje już od bardzo wielu lat w większości krajów na świecie. Banki bardzo chętnie świadczą usługi kont firmowych, ponieważ przedsiębiorcy zazwyczaj obracają dużą ilością środków finansowych, co jest korzystne dla instytucji finansowych.

Jak wybrać najlepsze konto firmowe

Wiele osób prowadzących małe firmy na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej unika zakładania konta firmowego. Korzystają ze swojego rachunku osobistego do rozliczeń firmowych.

Moim zdaniem jest to bardzo niepraktyczne podejście. Finanse osobiste, czy rodzinne powinny być traktowane oddzielnie od pieniędzy firmowych. Są to dwa różne światy, które nie powinny być zbyt ściśle powiązane, czy przemieszane. Łączenie finansów osobistych z firmowymi utrudnia zarządzanie zarówno jednymi, jak i drugimi.

Dlatego nawet jeśli przepisy nie wskazują wyraźnego obowiązku posiadania konta firmowego w przypadku osób fizycznych, większość specjalistów zaleca ich zakładanie. Oddzielenie transakcji bankowych związanych z firmą, od tych prywatnych na pewno poprawi świadomość przedsiębiorcy o kondycji finansowej jego firmy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *